0

Zasady dobrej komunikacji

Co to jest komunikacja i kiedy zachodzi ?

Komunikacja jest procesem wymiany informacji, jest ona nieodzowna i towarzyszy nam od początku do końca życia. Żadna relacja między ludźmi nie odbywa się bez komunikacji, ponieważ nawet brak gestykulacji czy wypowiadania treści również niesie za sobą jakąś informację (np. ignorowanie, udawanie obojętności)

Komunikacja interpersonalna dotyczy wymiany informacji pomiędzy dwiema osobami (komunikacja z samym sobą nosi nazwę intrapersonalnej) i odbywa się ona na dwóch płaszczyznach :

 • werbalnej – opartej na słowach, a w jej ramach mieści się treść oraz sposób jej wypowiadania (płynność mowy, akcent)
 • niewerbalnej – opartej się na wielu rozmaitych czynnikach takich jak gesty, mimika, budowa i postawa ciała, powierzchowność (ubiór, makijaż) i inne.

Komunikacja niewerbalna pozwala ocenić emocje i intencje partnera komunikacyjnego zarówno Nadawcy, gdy nadaje komunikat (poznanie intencji), jak i Odbiorcy (reakcja na odbierany komunikat).

Według badań prowadzonych nad komunikacją interpersonalną na ocenę treści przekazu wpływają 3 czynniki, takie jak:

 • gestykulacja (55%)
 • intonacja głosu (38%)
 • treść (7%*)

*Wartości procentowe odnoszą się do udziału danego czynnika w kształtowaniu oceny przekazu.

Zasady dobrej komunikacji.

Aby dobrze zrozumieć komunikat oraz zminimializować szanse wystąpienia błędów, należy przede wszystkim skupić się na tym co mówi rozmówca i pokazuje językiem ciała.

Do tego niezbędne jest żywe zainteresowanie przekazywanymi nam treściami, objawiające się między innymi zadawniem pytań w razie niejasności. W poprawnej interpretacji na pewno pomoże nam:

 • analiza gestykulacji oraz innych komponentów mowy niewerbalnej,
 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą,
 • sprzężenie zwrotne w mowie werbalnej jak i niewerbalnej (kiwanie glową, potakiwanie).
 • mówienie o własnych uczuciach wynikających np. z jakiegoś wcześniejszego zachowania Odbiorcy,
 • unikanie osądzania i zwrotów “Ty”, gdyż sugerują one atakowanie rozmówcy.
 • odpowiednio intonowanie głosu, który wówczas wskaże najważniejsze treści wypowiedzi oraz uczyni ją mniej monotonną
 • dbanie o szacunek dla rozmówcy, nieprzerywaniu mu wypowiedzi, a także robienie krótkich przerw między jednym a drugim komunikatem.

Zostaw komentarz